83-400 Kościerzyna ul. A.Piechowskiego 36 +48 058 686 03 47 / 058 686 01 00

Witamy na naszej stronie
Centrum Informacyjno-Koordynacyjne
VOLONTARIUS

     Centrum Informacyjno- Koordynacyjne VOLONTARIUS powstało w ramach projektu samorządu województwa pomorskiego Pomorskie Wspiera, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pomorskie Wspiera to projekt skierowany między innymi do osób, które przeszły zakażenie koronawirusem. Z pomocy skorzystają również osoby szczególnie narażone na ciężki przebieg COVID-19, przede wszystkim seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi,  jak i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. CIK odpowiada za koordynację udzielania wsparcia dla min. 3 000 osób z całego województwa pomorskiego. Skorzystać oni mogą z fizjoterapii pocovidowej, psychoterapii, szczepień przeciwko pneumokokom, jak również pomocy wolontariuszy.

Oferujemy bezpłatne Wsparcie

Obejmujące :

FIZJOTERAPIĘ ODDECHOWĄ

PORADY PSYCHOLOGA

PROFILAKTYCZNE SZCZEPIENIA
PRZECIWKO PNEUMOKOKOM

POMOC WOLONTARIUSZY

Galeria obrazów

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres

83-400 Kościerzyna
ul. A.Piechowskiego 36

Telefon

+48 058 686 01 00

Email

cik@szpital-koscierzyna.pl

Skip to content