83-400 Kościerzyna ul. A.Piechowskiego 36 +48 058 686 03 47 / 058 686 01 00

FIZJOTERAPIA POCOVIDOWA

FIZJOTERAPIA POCOVIDOWA

Coraz więcej osób, które przeszły chorobę COVID-19, skarży się na pochorobowe powikłania. Zaburzenia w oddychaniu, duszności, ogólne osłabienie organizmu, zmiany w funkcjonowaniu poszczególnych układów ciała, skutkujące długotrwałym poczuciem zmęczenia to tylko fragment z spektrum niepokojących objawów zmian w organizmie, będących efektem infekcji SARS-CoV-2, W powrocie do formy i pokonaniu skutków choroby pacjentom pomaga profesjonalna fizjoterapia, której znaczenie w eliminowaniu powikłań podkreśla także Światowa Organizacja Zdrowia.

Już kilka miesięcy temu lekarzy i naukowców zaczął niepokoić fakt, że coraz większa liczba pacjentów zgłasza niepokojące sygnały pogorszenia stanu zdrowia, nawet po miesiącu od przebycia choroby COVID-19. Co istotne, alarmujące objawy zauważały zarówno osoby, u których infekcja przebiegła bardzo ciężko i wymagała hospitalizacji, jak i ci, którzy chorobę przeszli łagodnie. Wśród ozdrowieńców, zmagających się z powikłaniami, były osoby starsze, w średnim wieku, jak i ludzie młodzi, którzy na COVID-19 często chorowali skąpo- lub nawet bezobjawowo.

Obecnie o „zespole pocovidowym” wiadomo już coraz więcej. Zwiększa się również świadomość, że niezwykle istotnym elementem leczenia jest fizjoterapia, która pomaga zniwelować skutki przebytego zakażenia.

Długotrwałe skutki przebycia choroby COVID-19


Lekarze wciąż zbierają dane o długotrwałych skutkach choroby, ale z dotychczasowych obserwacji można już wymienić powtarzające się objawy przebycia choroby COVID-19. Najczęstsze powikłania po chorobie COVID-19, na jakie uskarżają się pacjenci, dotyczą zmniejszonej wydolności oddechowej. Zaburzenia w oddychaniu, duszności, ograniczenie tolerancji wysiłkowej potwierdzają fakt, że koronawirus atakuje głównie układ oddechowy chorego. Pacjenci narzekają także na brak tchu podczas wykonywania zwykłych, codziennych czynności, co wzmaga uczucie niepokoju, a to dodatkowo pogarsza funkcje oddechowe organizmu.

Zespół pocovidowy – nie tylko problemy z oddychaniem


Notoryczne poczucie zmęczenia, zaburzenia rytmu serca, trudności w podejmowaniu najmniejszej aktywności fizycznej łączą się często z objawami z strony układu nerwowego takimi jak zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej. Pacjenci uskarżają się też na bóle  głowy, mięśni oraz  stawów.

Często zgłaszane są również problemy z koncentracją, pamięcią czy logicznym myśleniem. Objawy te utrudniają powrót do normalnego funkcjonowania, do obowiązków zawodowych czy domowych. Przyczyniają się także do pogłębiającego się uczucia niepokoju i zdenerwowania, wpływają na pogorszenie nastroju.

Brak motywacji do działania, stres, smutek czy nawet depresja to kolejne objawy „zespołu pocovidowego”, które zgłaszają pacjenci. Dotyczą one nawet tych, których ominęła hospitalizacja i związana z nią obawa o życie.

Pacjenci, którzy w czasie choroby musieli jednak przebywać w szpitalu, dodatkowo zmagają się z traumatycznym doświadczeniem pobytu w oddziale szpitalnym, na intensywnej terapii, podłączeniem do respiratora, bólu, strachu i samotności. U pacjentów najciężej poszkodowanych przez chorobę występują ponadto problemy z prawidłową emisją głosu oraz trudności w przełykaniu pokarmów stałych i płynów, co jest konsekwencją długotrwałej intubacji.

Rehabilitacja po przebyciu choroby COVID-19


Rehabilitacja dla ozdrowieńców po przebyciu choroby COVID-19 ma na celu zniwelowanie powyższych skutków choroby i pomoc pacjentom w powrocie do pełnej formy.

Z uwagi na to, że do tej pory nie są znane wszystkie następstwa choroby, a także dotychczas rozpoznane jej skutki dotyczą pacjentów w różnej mierze, rehabilitację leczniczą powinna poprzedzać konsultacja specjalisty.

Fizjoterapia oddechowa


ma na celu poprawę procesu oddychania. Ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie całego organizmu.

Proponujemy ćwiczenia oddechowe dopasowane indywidualnie do danej osoby w jej miejscu zamieszkania, oparte na ich samodzielnym wykonywaniu po wcześniejszej konsultacji fizjoterapeuty. Dopasuje on ich rodzaj, częstotliwość itp., uwzględniając specyfikę stanu zdrowia jak i sytuacji życiowej uczestnika programu, powiązanej w szerokim zakresie z trudnościami jakie niesie dla wszystkich choroba COVID-1.

Oferujemy wiedzę oraz podstawowy sprzęt do autoterapii oddechowej oraz okresowy monitoring z strony fizjoterapeuty.

Chcemy:

–  nauczyć prawidłowego oddychania (zaburzonego przez różne procesy chorobowe – z szczególnym uwzględnieniem zakażeniem SARS-CoV-2).

– nauczyć prawidłowego odksztuszania.

– sposobów radzenia sobie z atakiem tzw. paniki oddechowej (połączonej niejednokrotnie z dusznością).

– poprawić ogólną wydolność krążeniowo-oddechową.

Ponadto konsultacja z fizjoterapeutą pozwoli na analizę stanu funkcjonalnego pacjenta i udzieleniu mu porady, wskazówek oraz pokazaniu ćwiczeń poprawiających koordynację ruchową, równowagę statyczną i dynamiczną. Może też być wstępem do podjęcia dalszego postępowania i opieki kolejnego specjalisty w zależności od występujących potrzeb i problemów zdrowotnych osoby uczestniczącej w naszym programie na drodze adekwatnego postępowania medycznego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres

83-400 Kościerzyna
ul. A.Piechowskiego 36

Telefon

+48 058 686 01 00

Email

cik@szpital-koscierzyna.pl

Skip to content